GET IN TOUCH:

CONTACT US:

© 2019 by MEDIA LAB.

Tel: +38765733416

Email: info@medialab.ba

Mladena Stojanovića 4

Banja Luka, 78000

  • Facebook

Kompanija Media Lab u saradnji sa Inovacionim centrom Banja Luka organizuje program „3D Akademija“ u cilju obučavanja i zapošljavanja novih saradnika na poziciji 3D modelara

Šta je program “3D Akademija?”

3D Akademija  je skup radionica i predavanja namijenjenih edukaciji u području “hard surface” 3D modelovanja. 

Ishodi programa:

1. Visoka osposobljenost za napredne tehnike modelovanja u aplikaciji 3ds Max

2. Tri mjeseca radnog iskustva na poziciji 3D-modelar na realnim projektima.

3. Mogućnost stalnog zaposlenja

Održavanje programa:

Program će biti organizovan po sledećem rasporedu:

-              obuka: od 19.08.2019. do 08.11.2019.

-              praksa: od 11.11.2019. do 14.02.2020.

Predviđeni angažman tokom obuke je:

U periodu od 19.08. 2019.  do 13.09. 2019.

-              predavanja i vježbe 3 puta sedmično po 2 sata (sa pauzom).

-              samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog predavanja). Kandidatima koji nemaju računar                             zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara (planirano minimalno 6 sati                           sedmično).

U periodu od 16.09. 2019.  do 04.10. 2019.

-             individualni rad sa polaznicima 5 puta sedmično po 4 sata (sa pauzom).

-             samostalan rad (obavezni zadaci nakon svakog dolaska). Kandidatima koji nemaju računar                                  zadovoljavajućih karakteristika biće omogućeno korišćenje računara (planirano minimalno 10 sati                        sedmično).

U periodu od 07.10. 2019.  do 08.11. 2019.

-             individualni rad sa polaznicima 5 puta sedmično po 8 sati (sa pauzom).

-             samostalan rad (zadaci po želji kandidata). Kandidatima koji nemaju računar zadovoljavajućih                              karakteristika biće omogućeno korišćenje računara.

Kandidati koji uspješno završe obuku i zadovolje potrebne uslove (redovno prisustvo i redovan samostalan rad su obavezni uslovi) stiču pravo na obavljanje stručne prakse u trajanju od tri mjeseca.

Predviđeni angažman tokom prakse je:

-              U periodu od 11.11.2019. do 14.02.2020.

-              vježbe i rad na konkretnim projektima 5 puta sedmično po 8 sati (sa pauzom).

Nakon uspješno završene prakse postoji mogućnost stalnog zaposlenja u kompaniji MEDIA LAB.

Dodatne napomene:

-             obavezni uslovi za prijavu su: završena srednja škola, poznavanje engleskog jezika i osnova                    rada na računaru

-             kurs je besplatan, a prava i obaveze kompanije i kandidata biće regulisane ugovorom

-             postoji mogućnost besplatnog smještaja za kandidate koji nisu iz Banja Luke

-             praksa može biti plaćena (u skladu sa rezultatima polaznika)

Način prijave:

Prijava treba da sadrži sljedeće:

1. Ispunjen prijavni obrazac

-            prijavni obrazac možete preuzeti ovdje: 

2. CV sa slikom, detaljnim podacima o prethodnom formalnom i neformalnom obrazovanju, praksama i radnom iskustvu.

3. Motivaciono pismo od maksimalno 200 riječi, koje sadrži  razlog prijave na akademiju, kao i šta kandidat planira da ostvari sa stečenim znanjima.

Sve dokumente potrebno je dostaviti u PDF formatu na e-mail adresu: nikola.milivojac@medialab.ba

Prijave su otvorene do 07.08.2019.

Svi kandidati koji prođu prvi krug selekcije biće pozvani na intervju i testiranje koji će biti održani u periodu od 09.08.2019. do 13.08.2019.

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

E-mail: nikola.milivojac@medialab.ba

Telefon:  060-360-32-61